Személyiségi jogi törvény

A személyek jogaival az 1954. évi IV. törvény a PTK foglalkozik: LINK

E törvény VII. fejezete foglalkozik a személyhez fűződő jogokkal, melyeket mindenki köteles tiszteletben tartani.

Mi számít személyiségi jog megsértésének?

Számtalan módon bekövetkezhet a személyhez fűződő jog megsértése. Ami interneten gyakorta előfordul:
- képmással, hangfelvétellel való visszaélés, engedély nélküli nyilvánosságra hozatal (képmáshoz, hangfelvételhez való jog sérelme)
- képmás, hangfelvétel engedély nélküli felhasználása, montírozása (emberi méltóság sérelme)
- személyes adatok engedély nélküli közzététele (személyes adattal való visszaélés bűncselekmény!)
- sértő, valótlan tény állítása, híresztelése (jóhírnév megsértése)
- levél engedély nélküli közzététele (levéltitok megsértése)
- ártatlan személy sértegetése (jóhírnév, becsület megsértése)

Azokat a pontokat emelem ki, amelyek ismerete az interneten, portálszerkesztés során hasznotokra válik.

Mindenkinek joga van a névviseléshez

Tehát kizárólagos jogod viselni, használni azt a nevet, amire jogosult vagy, alapesetben azt a nevet, amit szüleid adtak neked.

Védelem alatt áll a netes nevem, portálom címe?

Nem. A név védelme a felvett névre is kiterjed, azonban ez nem jelenti azt, hogy a neten használt kitalált neved védelem alatt állna. Felvett neve annak lehet, aki tudományos, irodalmi, művészi vagy egyéb közszerepléssel járó tevékenységet folytat, továbbá a nevet a Szerzői Jogvédő Hivatalba bejelentette.

A jóhírnév védelme

A hírnév társadalmi, közéleti, gazdasági ismertséget jelent. A jóhírnév sérelme akkor áll fenn, ha valaki más személyre vonatkozó, azt sértő, valótlan tényt állít, híresztel, vagy valós tényt hamis színben tüntet fel. A véleménynyilvánítás akkor eredményezi a jóhírnév sérlemét, ha az a valóságot hamis színben tünteti fel. A negatív kritika nem jelenti a jóhírnév sérelmét, sőt, a közélet szereplőinek el kell viselniük a személyükről alkotott negatív véleményeket is.

Mit tehetek, ha megsértik a jóhírnevem?

Kérhetsz helyreigazítást, aminek lényege, hogy a jogsértő közleményt ad ki, melyben feltünteti, hogy miket állított hamisan, s mi a valóság. Ilyennel találkozhatsz akár napilapban, folyóiratban, rádióban, televízióban, interneten egyaránt.

Képmással, hangfelvétellel való visszaélés tilalma

A képmás vagy hangfelvétel nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Ez azt jelenti, hogy akár anyukádról, akár barátodról akarsz megosztani egy képmást portálodon vagy közösségi oldalon, feltöltés előtt engedélyt kell kérned tőlük. Attól, hogy megengedték, hogy képet készíts róluk, még nem jelenti azt, hogy a nyilvánosságra hozatalhoz is hozzájárultak.

Mi minősül képmásnak, hangfelvételnek?

Az ember képmása megjelenhet fényképen, festményen, rajzon, filmen, videofelvételen, hangja pedig hanglemezen, kazettán, rádió-, film- és videofelvételen.

Ezekszerint nem tölthetem fel a rendezvényekről készített képeimet?

Nyilvános eseményekről, rendezvényekről, táj- és utcarészletekről készült felvételeket engedély nélkül is feltölthetsz, amennyiben az ábrázolás módja nem egyéni, tehát nem emelsz ki a tömegből egy adott személyt, hanem valóban a rendezvényt (pl. koncertet) akarod bemutatni.

E-mail címet vagy egy levél tartalmát közszemlélre tehetem az oldalamon?

E-mail címet legfeljebb akkor publikálhatsz, ha az a tiéd. Ha más címét teszed közszemlére, azzal megsérted a feladó személyhez fűződő jogát. Se a feladó, se a címzett nem hozhatja nyilvánosságra a levél tartalmát a másik engedélye nélkül.

Adatkezelés és a személyhez fűződő jog

A számítógéppel vagy más módon történő adatkezelés és adatfeldolgozás a személyhez fűződő jogokat nem sértheti. A nyilvántartott adatokról tájékoztatást az érintett személyen kívül csak az arra jogosult szervnek vagy személynek lehet adni. Tehát a crazyman.hu rendszerében tárolt adataid harmadik személynek nem adhatjuk ki, legfeljebb hivatalos eljárás esetén az illetékes hatóságnak.

Akkor kinek adhatjátok ki az adataimat?

Neked (pl. elfelejtetted belépési adataid), illetve hivatalos eljárás esetén az illetékes hatóságnak.

Milyen következményei lehetnek a személyhez fűződő jog megsértésének?

Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, követelheti:
- a jogsértés bírósági megállapítását,
- a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől,
- elégtételt (pl. nyilatkozat formájában),
- a sérelmes helyet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását,
- kártérítést.

Mindenki saját maga érvényesítheti a személyhez fűződő jogait?

Cselekvőképes, illetve korlátozottan cselekvőképes személy a személyhez fűződő jogai védelmében maga is felléphet, cselekvőképtelen személyhez fűződő jogok védelmében a törvényes képviselő jár el (kiskorú esetén a szülő).
- Cselekvőképes az, aki betöltötte 18. életévét, s a cselekvőképességét törvény nem korlátozza.
- Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a 14. életévét betöltötte, de a 18-at még nem (kivéve, ha házasságot köt, akkor nagykorúvá válik, így cselekvőképes lesz), ill. az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó gondnokság hatálya alá helyezett.
- Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 14. életévét nem töltötte be, ill. az a nagykorú személy, akit a bíróság cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alá helyezett.

Mit tegyek, ha személyhez fűződő jogsértő tartalmat találok?

Amennyiben itt a crazyman.hu oldalon találsz személyedet sértő tartalmat, írj egy levelet az Üzemeltetőnek az alábbi adatokkal:

- a cikk címe, ahol a jogsértés történt
- a pontos URL cím, ahol a jogsértő tartalom található
- a jogsértő tartalom pontos megnevezése (pl. szöveg, kép)
- személyes adataid: név, lakcím, elérhetőség

Mit teszünk jogsértés bejelentése esetén?

A bejelentést követően az Üzemeltető ellenőrzi, és eltávolítja a személyiségi jogot sértő tartalmakat. Hivatalos eljárás esetén a jogsértő személy felel a személyiségi jogot sértő tartalom közzétételéért, felhasználásáért. Tehát, ha az, akinek a személyhez fűződő jogát megsértetted, bírósághoz fordul, neked kell felelned a jogsértésért.